Khám phá ưu đãi bảo hiểm trực tuyến FWD

Ưu đãi bảo hiểm trực tuyến FWD

Tận hưởng ưu đãi tuyệt vời dành riêng cho bạn

Nếu Quý khách mua sản phẩm bảo hiểm trực tuyến FWD với mã ưu đãi để hưởng các chính sách ưu đãi của FWD có nghĩa là Quý khách đồng ý cho FWD chia sẻ thông tin họ tên, email của Quý khách đến nhà cung cấp quà tặng điện tử của FWD để tiến hành trao thưởng cho Quý khách.

Tất cả
FWD Bảo hiểm bệnh ung thư
FWD Bộ 3 bảo vệ

Lưu ý:

Việc tặng thưởng e-voucher (phiếu quà tặng) diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 của tháng tiếp theo tình từ tháng Quý khách mua sản phẩm bảo hiểm trực tuyến thuộc chương trình ưu đãi của FWD. Ví dụ khách mua bảo hiểm trực tuyến FWD dùng mã ưu đãi hợp lệ vào ngày 01/07/2021 thì đến ngày 25-30/08/2021, Quý khách sẽ nhận được quà tặng thông qua email của Quý khách.

Trong vòng 2 tháng kể từ ngày mua, nếu Quý khách không nhận được e-voucher qua email đã đăng ký, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của FWD thông qua hotline 1800 96 96 90 (miễn phí) để được hỗ trợ.