FWD Bảo hiểm bệnh ung thư

FWD Bảo hiểm bệnh ung thư

Gói bảo hiểm ung thư phí chỉ từ 99.000đ/năm

Thông tin của bạn

Bạn có Mã Giới Thiệu? Click vào đây

FWD Bảo hiểm bệnh ung thư - Đặc điểm nổi bật

Được chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng khi phát hiện bệnh ung thư

Được chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng khi phát hiện bệnh ung thư

Bảo hiểm bệnh ung thư ở bất
 kỳ giai đoạn nào

Bảo hiểm bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào

Phí bảo hiểm chỉ từ vài trăm
 nghìn đồng/năm

Phí bảo hiểm chỉ từ vài trăm nghìn đồng/năm

Nhập thông tin để xem quyền lợi và phí bảo hiểm

Thông tin của bạn

Bạn có Mã Giới Thiệu? Click vào đây

FWD Bảo hiểm bệnh ung thư - Câu hỏi thường gặp