Sản phẩm

Ưu đãi

Blog

ĐÓNG PHÍ

Bạn hỏi, chúng tôi trả lời!

Sản phẩm này mang đến nguồn tài chính hỗ trợ điều trị bệnh, bù đắp thu nhập... nếu người tham gia không may mắc bệnh ung thư. Dưới đây là những điểm khác biệt và vượt trội về quyền lợi của sản phẩm:
- Lần đầu tiên trên thị trường, Khách hàng được chi trả 100% số tiền bảo hiểm với bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào.
- Phạm vi bảo hiểm rộng nhất với ít hạng mục loại trừ bảo hiểm nhất.

Bạn được bảo hiểm trước các bệnh ung thư xảy ra tại bất kỳ cơ quan nào ở các giai đoạn khác nhau. Bệnh ung thư được chẩn đoán cần thỏa mãn định nghĩa Bệnh ung thư được nêu ra tại Điều 7.1 trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Cấp độ bệnh ung thư theo định nghĩa này được đưa ra dựa trên các hệ thống phân loại quốc tế về bệnh ung thư.

Hiện tại, chúng tôi chỉ cung cấp sản phẩm "FWD Sống khỏe - Bảo hiểm bệnh ung thư" với số tiền bảo hiểm (STBH) 100 triệu đồng hoặc 200 triệu đồng trên các trang web bán hàng trực tuyến của FWD. Hãy liên lạc với FWD để được tư vấn thêm cho những hợp đồng với STBH lớn hơn 200 triệu đồng.

Hợp đồng bảo hiểm của Bạn bắt đầu có hiệu lực ngay sau khi Bạn hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng đầy đủ phí bảo hiểm năm thứ 1.

Quyền lợi bảo hiểm không được chi trả trong các trường hợp sau:
- Khách hàng nhiễm vi rút HIV hoặc AIDS
- Trước hoặc trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, bệnh ung thư hoặc các dấu hiệu bất thường của bệnh ung thư xuất hiện. Nếu Khách hàng có bệnh ung thư tiềm ẩn mà Khách hàng không biết và chưa được chẩn đoán bởi cơ quan y tế, Khách hàng vẫn được nhận quyền lợi. Vui lòng xem thêm chi tiết tại Điều 2) Quyền lợi bảo hiểm trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Trong trường hợp này, phí bảo hiểm đã đóng sẽ không được hoàn lại.

Sản phẩm "FWD Sống khỏe - Bảo hiểm bệnh ung thư" mang ý nghĩa thuần túy về bảo vệ nên không có lãi tích lũy qua các năm.
FWD có các sản phẩm bảo hiểm vừa bảo vệ, vừa tích lũy phù hợp với các nhu cầu khác nhau của Khách hàng. Vui lòng tham khảo tại đây

Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc bệnh ung thư hàng đầu trên thế giới (Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, 2016). Và độ tuổi mắc bệnh ung thư của người Việt Nam ngày càng "trẻ hóa" (Thống kê của bệnh viện Ung bướu TP.HCM, 2017). Do vậy, việc tham gia bảo hiểm từ khi còn trẻ giúp Bạn được bảo vệ trước những nguy cơ ngày càng tăng.
Ngoài ra, tham gia càng sớm, phí bảo hiểm càng thấp.