Thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến

Chủ thẻ/chủ ví là Bên mua bảo hiểm?
Chủ thẻ/chủ ví không phải là Bên mua bảo hiểm?
Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng dịch vụ đóng phí bảo hiểm trực tuyến của FWD Việt Nam


Yêu cầu thanh toán của Quý khách sẽ được tiếp tục xử lý bởi ngân hàng phát hành thẻ ATM hoặc CyberSource, công ty quản lý thanh toán lớn nhất thế giới (thuộc tổ chức VISA)Lưu ý:

  • Đối với hình thức thanh toán bằng Thẻ thanh toán quốc tế (Visa/ MasterCard/ JCB,…), FWD Việt Nam chỉ áp dụng cho việc đóng phí bảo hiểm (bao gồm Phí bảo hiểm đầu tiên và Phí bảo hiểm định kỳ). Do đó, các khoản thanh toán không phù hợp với quy định này, FWD sẽ thực hiện hoàn trả số tiền nhận được theo phương thức mà Quý khách đã đóng sau khi trừ các chi phí ngân hàng phát sinh (nếu có).

  • FWD không trực tiếp lưu thẻ của Quý khách. Để đảm bảo an toàn, thông tin thẻ của Quý khách chỉ được lưu bởi CyberSource, công ty quản lý thanh toán lớn nhất thế giới (thuộc tổ chức VISA)